Nederlanders eten 60 kilo brood per jaar. Dat komt neer op vijf kilo per maand en ongeveer 5 sneden per dag, uitgaande van een brood van 800 gram. Daarmee behoort Nederland tot de grootste broodeters in de wereld. NieuwVers - de samenwerking tussen Foodlog (dat zorgt voor een zo objectief mogelijke selectie van de best mogelijke producten in samenwerking met experts en het publiek) en Urgenda (dat op zoek is naar de meest 'duurzame' producten en die verder onder consumenten wil brengen) - gaat op zoek naar het beste brood van Nederland.

Dat doen we ditmaal door akkerbouwers, molenaars en bakkers te vragen ons te helpen: wanneer doen zij het allemaal het beste?

De akkerbouwer moet zijn graan op de best mogelijke manier verbouwen. Hij moet letten op de bodem die hij niet moet uitputten, want dan komt er steeds minder voedsel vanaf. Hoe doe je dat het beste?

De molenaar moet zorgen voor meel waar de bakker goed en lekker brood van kan bakken en dat goed moet kunnen rijzen. De molenaar maakt de mix en de bakker bakt. Welke mix van granen heeft de molenaar nodig om de bakker een goed goed mogelijk meel te kunnen leveren en kan dat - zoals velen tegenwoordig willen - uit Nederland of van net over de grens komen?

De bakker moet zorgen voor lekker brood dat gezond is. Hij moet het bakken met zo weinig mogelijk verspilling van grondstoffen en liefst energie gebruiken die niet op kan raken en niet voor vervuiling zorgt. Hoe doe je dat?

Die vragen gaan we stellen aan akkerbouwers, molenaars en bakkers. Het is een experiment om te zien of we daarmee de kennis van de echte vaklui onder het publiek kunnen krijgen, een consensus kunnen krijgen over wat het beste is in ieder stapje dat tot ons dagelijks brood leidt.

En onderwijl vragen we bakkers die ervan overtuigd zijn dat ze het beste niet-witte vloerbrood van ca. 800-1000 gr bakken (de graankeuze is vrij), zich te kandideren voor de uitverkiezing van het beste brood van Nederland. Dat kan tot en met vrijdag 25 januari a.s., via het op de site van NieuwVers opgenomen inschrijfformulier.

De doorkliks naar de akkerbouwers, molenaars en bakkers leiden naar de discussies waar publiek en vaklui in een open discussie vaststellen wat zij het beste vinden en waarom. We hopen op een lawine van informatie en verrassende perspectieven. Mogelijk lukt het niet, want het is een experiment.

Uit de bakkers die zich kandidaat stellen kiest een vakjury die we samenstellen uit de experts op die drie gebieden de 5 beste bakkers die het beste meel van de beste akkerbouwers kopen. Een driekoppige smaakjury onder leiding van Felix Wilbrink (Telegraaf) kiest uit de beste broden het lekkerste op 6 februari a.s. op perron 4/5 in Amersfoort. Tijd: van 9-11 uur.

NieuwVers staat voor onverkloot eten maar het hoeft niet uit oma's tijd te zijn. De modernste, verbeterende en verduurzamende technieken worden toegejuicht door NieuwVers als ze de voedingswaarde van plantaardige en dierlijke oorsprong van de producten zo goed mogelijk voor mensen beschikbaar maken en de milieudruk verminderen door dat slim en innovatief te doen. NieuwVers staat ook voor de 9 principes van de Food Revolution. Het zoveel mogelijk regionaal sluiten van plant/dier/mens/mest-kringlopen, zo kort mogelijke ketens tussen consument en producent, het zo lokaal mogelijk houden van de geldstromen in de keten, het gebruik van hernieuwbare energie en grondstoffen, behoud van biodiversiteit, dierwaardigheid en een mooi landschap, het rechtvaardig verdelen van de buit op aarde en het betrekken van consumenten bij de keuzen die alleen producenten kunnen realiseren zijn daarbij essentieel.

Fotocredits: Goes, 's-Heer Hendrikskinderendijk 11: Broodbakkerij, uitsnede, indusht
Dit artikel afdrukken