De afgelopen jaren kwam het begrip metabole gezondheid in zwang. Het beschrijft welke gezondheidstoestand bepalend is voor de ontwikkeling van onder andere diabetes mellitus type II en is gebaseerd op een aantal factoren. Niet alleen op gewicht. Daardoor kan een obees persoon volgens de definitie toch ‘metabool gezond’ zijn, terwijl een slank iemand als ‘metabool ongezond’ wordt ingedeeld.

Diabetes Care brengt een meta-analyse die aantoont dat het populaire begrippenkader onvoldoende nauwkeurig is om te bepalen wie het grootste risico loopt op bijvoorbeeld op een aantal welvaartsziekten waaronder diabetes type 2.

Wel of niet obees zijn blijkt dus toch een betere voorspeller dan het begrip 'metabole gezondheid'.
Grootste kans bij obesen
Britse onderzoekers bekeken de data van 140.845 mensen uit 14 verschillende studies. Hieruit berekenden ze het risico dat mensen lopen op diabetes type 2 wanneer ze een gezond gewicht, overgewicht of obesitas hebben. Deze mensen werden na onderzoek ingedeeld in ‘metabool gezond’ of ‘metabool ongezond’. Bij de berekening van het relatieve risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, leken mensen die metabool ongezond zijn het grootste risico te lopen. Volgens de risicoberekening speelde hun gewicht geen rol. Bij het bekijken van het absolute risico, bleken niettemin zware mensen juist de grootste kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 te hebben. Dat gold ook voor als ‘metabool gezond’ geclassificeerde obese personen.
Wel of niet obees zijn blijkt dus toch een betere voorspeller dan het begrip 'metabole (on)gezondheid'.

Belang bij preventie
Dr. Luca Lotta van de Universiteit van Cambridge zegt: “Aangezien het aantal obese mensen toeneemt, is het belangrijk om vast te stellen welke het grootste risico op diabetes 2 lopen. Zij hebben immers het meeste baat bij preventieve maatregelen. De verschillende definities [van metabole gezondheid, red] die nu in omloop zijn, blijken daar niet geschikt voor”.

Fotocredits: Alisha Vargas
Dit artikel afdrukken