Deze week stemde het Europese parlement over de vraag of honing met een beetje pollen van GMO-bloemen natuurlijk mag heten. Als dat niet zo zou zijn, moet voortaan alle honing getest worden op de aanwezigheid van GMO-sporen.

Het EP besloot dat honing altijd natuurlijk is. Argument: de limiet van 0,9% die de regelgeving voor GMO-sporen met zich meebrengt zal nooit overschreden worden. Of dat zo is zullen we nu echter ook nooit meer te weten komen. Niet testen betekent immers dat je het maar aanneemt. Niettegenstaande deze kanttekening moet worden opgemerkt dat er in de EU nog maar nauwelijks GMO-gewassen worden geteeld.
Dit artikel afdrukken