De Europese commissaris voor Visserij, Maria Damanaki, heeft te kennen gegeven dat ook vissers een beroep kunnen doen op Europese steun als zij getroffen zijn door de Russische importstop. Ze hoeven daarvoor niet langs de Europese Commissie: de lidstaten kunnen nl. namens hun vissers een beroep doen op het Europees Visserijfonds (EVF, of European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)). In een brief aan de voorzitter van het Visserij Comité van het Europese Parlement roept Damanaki de lidstaten op 'zo snel mogelijk' gebruik te maken van het EVF.

Ruslandban treft 2% Europese visproductie
De importban die Rusland begin augustus afkondigde heeft ook betrekking op vis, visproducten en schaal- en schelpdieren. Met name de Deense, Litouwse, Britse, Ierse, Estse, Spaanse en Franse visserijsectoren lijden economische schade doordat ze hun producten niet meer naar Rusland kunnen afzetten. Om een indruk te krijgen: Rusland is de 6e exportmarkt voor de Europese visserij. 'In 2013 bedroeg de totale exportwaarde van de intussen door Rusland verboden Europese visproducten ongeveer 144 miljoen euro', weet Vilt. Dat bedrag correspondeert met 2% van de totale waarde van de Europese visserij- en aquacultuurproductie.

Opslag en doorschuiven quota
Damanaki geeft aan dat er steun beschikbaar is om niet-verkochte producten op te slaan, tot er nieuwe markten en afnemers gevonden worden. Verder wijst Damanaki op de bestaande mogelijkheid om ongebruikte visquota door te schuiven naar 2015. Vissers kunnen de voorraad dus ook ook vrij in zee laten leven en pas later opvissen. Tot 10% van de quota is dat sowieso mogelijk. Met het oog op de Ruslandcrisis wil Damanaki laten onderzoeken of een nog groter deel ook zou kunnen - uiteraard met inachtneming van de duurzaamheidsdoelstellingen van het Europese Visserijbeleid.

Fotocredits: 'Fish nets', Thomas Abbs
Dit artikel afdrukken