De omvang van een stal heeft geen negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn dan wel milieu. Het gaat hierbij om hypermoderne bedrijven waar de nieuwste technieken zijn toegepast en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Deze bedrijven worden zelden getroffen door een stalbrand omdat ze al voldoen aan de meest recente bouweisen.

LTO Nederland reageert op een overzicht dat in opdracht van Wakker Dier vandaag naar buiten is gebracht. Dit overzicht laat de ontwikkeling van het aantal zogenoemde megabedrijven zien in Nederland. LTO Nederland staat ook voor een diervriendelijke, duurzame veehouderij en dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren. Veehouders werken dagelijks met de grootst mogelijke zorg voor hun dieren. Dit is niet afhankelijk van de omvang van het aantal dieren of de grootte van de stal.
Nieuwe wet- en regelgeving en marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat bedrijfsuitbreiding al geruime tijd moeilijker is geworden

Terugverdienen

Consumenten, burgers en overheid stellen steeds hogere eisen aan de veehouderij. Dit zijn regels op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Om te kunnen voldoen aan deze extra, vaak bovenwettelijke eisen doen boeren extra investeringen. Om deze investeringen terug te kunnen verdienen en dieren extra ruimte in de stal te kunnen geven, is een bepaalde schaalgrootte soms nodig. Dit zijn zeer professioneel geleide bedrijven met deskundig personeel. Zij weten te voldoen aan de hoogst haalbare eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke omgeving.

Achterhaald
De megastallendiscussie die Wakker Dier nu oprakelt, vindt LTO Nederland om die reden achterhaald. Nieuwe wet- en regelgeving en marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat bedrijfsuitbreiding al geruime tijd moeilijker is geworden. Boeren kiezen steeds vaker voor een bedrijfsstrategie van optimalisatie en vergaande verwaarding van hun producten waarbij meer aandacht voor het verdienmodel nodig is.

Wakker Dier heeft een overzicht laten maken door Wageningen Environmental Research naar de ontwikkeling van het aantal megastallen in Nederland in diverse veehouderijsectoren (vlees- en fokvarkens, melkvee, vleeskalveren, legkippen, vleeskuikens, melkgeiten). Het gaat om de periode 2010 – 2017 (1 april). Hieruit blijkt dat het aantal megastallen (definitie geformuleerd in rapport) sinds 2010 in Nederland aanzienlijk gestegen is van 456 naar 801 (+76%). De sterkste groei vond plaats in provincies met relatief weinig megastallen.

Jeanette van de Ven is LTO-bestuurder met portefeuille Gezonde dieren
Dit artikel afdrukken