Vorige week werd in China het World Meat Congress gehouden. Daar vertelde Jacques Serviere, de wetenschappelijke adviseur van het International Meat Secretariat, dat 'dierwelzijn een steeds groter issue wordt op het wereldtoneel en dat zelfs Chinese consumenten interesse beginnen te tonen voor dierwelzijn'. Dat schrijft GlobalMeatNews.

Waar het idee dat dierwelzijn gebruikt zou kunnen worden om handelsbarrières op te roepen kortgeleden nog als belachelijk weggewuifd kon worden, ilijkt dat te kantelen. Serviere gaf het voorbeeld van een casus waarbij Canada, Europa en Noorwegen voor de World Trade Organisation stonden. De EU kreeg het in dit geval voor elkaar de import van zeehondenbont te stoppen op basis van dierenmishandeling. De internationale politiek wordt gevoelig voor dierwelzijnszaken.

Serviere wees erop dat de groeiende media-aandacht ook tot politieke interesse leidt, en dat het belangrijk is samen te werken aan een set wereldwijde minimumeisen voor dierenwelzijn.
Dit artikel afdrukken