De op stapel staande vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet er toe leiden dat het beleid "minder bureaucratisch en effectiever" wordt, zeiden minister van Landbouw Carola Schouten en Eurocommissaris Phil Hogan in gesprek met een aantal jonge boeren over de toekomst van het GLB op nationaal en Europees niveau. Hogan benadrukte de mogelijkheden die er gaan komen doordat er meer ruimte komt voor producentenorganisaties en brancheorganisaties, schrijft Boerderij. Dat moet de positie van - met name de kleinere - boeren versterken, zonder dat zij gezien worden als kartel. "Boeren krijgen in de toekomst betaald op 2 manieren”, voorziet Hogan. “Vanuit de markt voor hun productie en uit bijvoorbeeld het GLB voor hun bijdrage aan de maatschappij." Nu krijgen boeren nog betaald op grond van een hectaretoeslag.

De Eurocommissaris liet niet na de Nederlandse landbouwsector te complimenteren. De best opgeleide boeren van Europa zijn volgens hem "erg innovatief en lopen daarmee voorop," aldus Hogan. "Maar: het kan altijd beter. Binnen het huidige en het toekomstige beleid zijn altijd mogelijkheden voor verbetering.”
Boerderij - ?Vereenvoudiging maakt GLB effectiever?
  • Deel
Druk af