Op Estland, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije na, zijn de Europese lidstaten het eens over de grote lijnen van het komende subsidiestelsel voor boeren in de EU. In afwijking van 23 andere lidstaten willen de vijf staten graag dat alle lidstaten gelijke toeslagen per hectare ontvangen. Voorts bestaat er overeenstemming over de nieuwe basis voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat grote gelijkenis vertoont met de voorgaande versie maar de spelregels voor het toekennen van subsidies minder formeel en meer nationaal maakt.
Over de hoogte van het budget moet nog besloten worden door de Europese Commissie. Dat gebeurt in mei aanstaande. Naar verwachting zal het budget licht krimpen omdat er minder geld beschikbaar is door het vertrek van Engeland uit de Unie en omdat meer middelen nodig zijn om immigranten op te vangen en de Middellandse Zee-grenzen te verdedigen.
Boerderij - Oost-Europese landen blokkeren akkoord over GLB
  • Deel
Druk af