Boeren en tuinders moeten rekening houden met een inkomensdaling tot 20% als Nederland zwaar gaat inzetten op zogenoemde eco-schematoeslagen met extra duurzaamheidseisen. Als het beleid echter in de huidige vorm wordt voortgezet, is het inkomensverlies na 2020 beperkt in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Volgens berekeningen van Wageningen Economic Research in opdracht van de Tweede Kamer zal de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB) dan een gemiddeld inkomensverlies van ongeveer 1% opleveren. Dat schrijft boerenblad Boerderij.

Volgens de jongste visie van het ministerie van Landbouw kiest Nederland voor een nadrukkelijk versie van zogenoemde kringlooplandbouw, een vorm van boeren die in zijn uitwerking mogelijk dat zware accent zal hebben.

Boeren die deelnemen aan de eco-schema's van de EU worden daar door het nieuwe GLB-subsidies voor beloond. Daar staat echter tegenover dat ze aan zwaardere voorwaarden moeten voldoen. Afhankelijk van het gekozen scenario kan hun toeslag per hectare variëren van €205 tot €1.650.

Of ze daar meer door gaan verdienen, hangt af van de extra kosten die boeren maken om aan de voorwaarden te voldoen. Als ze die kunnen afschrijven over meer productie kan het winstgevend zijn. Dat leidt tot minder boeren en grotere agrarische ondernemingen.
Boerderij - Tot 20% minder inkomen bij zware inzet duurzaamheid GLB
  • Deel
Druk af