Keurmerken voor varkensvlees helpen consumenten niet bij het maken van een weloverwogen keuze voor duurzaam of diervriendelijk varkensvlees. Dat zeggen Britse en Braziliaanse onderzoekers in het wetenschappelijke blad Nature Food.

Ze vergeleken 5 verschillende varkenshouderijsystemen*: biologisch, varkens gehouden in bosbeheer, vrije uitloop-varkens, varkens gecertificeerd met het Britse label Red Tractor en varkens gehouden volgens de regels van de Britse Dierenbescherming (RSPCA Assured). Die laatste twee houderijsystemen zijn te vergelijken met de Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming.

Geen enkel type varkenshouderij scoorde consistent goed op alle vier onderzochte factoren: landgebruik, broeikasgasuitstoot, antibioticagebruik en dierenwelzijn. Verrassend genoeg bleken er in alle houderijsystemen wel individuele boerderijen te zijn die uitstekend scoorden op alle 4 de punten.

Bestaande labels en keurmerken belonen en stimuleren de best presterende boerderijen niet, aldus de onderzoekers. Ook zijn ze onvoldoende nuttig om consumenten te helpen bij het kopen van duurzamer vlees, doordat algemene aannames over labels misplaatst kunnen zijn.

De biologische houderijsystemen, die consumenten als klimaat- en milieuvriendelijk beschouwen, veroorzaken drie keer zoveel CO2-uitstoot als de intensievere Red Tractor en RSPCA Assured-systemen. Verder zijn ze goed voor vier keer zoveel landgebruik. Dat hebben consumenten niet altijd door.

Volgens de onderzoekers is er een belangrijke behoefte om aan consumenten te verduidelijken wat verschillende keurmerken inhouden. Ook is het cruciale belang dat individuele boeren hebben bij het bevorderen van best practices in alle houderijsystemen niet te onderschatten.

* De onderzoekers gebruikten data van 74 Britse en 17 Braziliaanse 'breed-to-finish'-houderijen, ieder met 1 tot 3 boerderijen. Samen zijn deze varkensbedrijven goed voor een jaarlijkse productie van 1,2 miljoen varkens.
  • Deel
Druk af