Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen UR - Food & Biobased Research en NIZO food research slaan de handen ineen om een 'ontologie' op te stellen van termen op het gebied van voeding. Aan de hand van deze ontologie zal de inmiddels wereldwijd opgebouwde wetenschappelijke literatuur over voeding en voedingsmiddelen doorgespit worden. De ontologie, de daarin opgebouwde vocabulaires en algoritmes gaan helpen data uit verschillende bronnen te doorzoeken, filteren, annoteren en integreren. Naar schatting 20 miljoen documenten kunnen straks in korte tijd door de computermodellen geanalyseerd worden, niet in de vorm van datamining, maar van textmining. Dat kon in de tijd van Diderot niet.

Volgens het Netherlands eScience Center heeft het project een tweeledig doel: Ten eerste zullen de hypotheses die met de hierbovengenoemde computermodellen opgesteld zijn gevalideerd worden in experimenten waarbij de effecten van probiotica en nutraceuticals zowel in-vitro als in-vivo gezondheidsmodellen gemeten worden. Ten tweede zullen de ontologie en daarmee samenhangende functionaliteiten gevalideerd worden door de kwaliteit te meten van semi-automatische annotaties en door de verbeterde integratie van voedselonderzoeksdata te laten zien.

Projectleider Wynand Alkema wordt op Australische foodprocessing. com.au geciteerd: “For example, this technology can bring together the knowledge for a particular food product or ingredient from the seemingly unrelated fields of agricultural, medical and social sciences to provide leads for new applications or new markets that had not been considered before.”

En daar is de aap helemaal uit de mouw: de resultaten van de textminingsoperatie bieden naar verwachting nieuwe horizonten aan de voedingsmiddelenindustrie. AFN zegt het onomwonden: "Food product development around the world to be aided by Dutch ‘food dictionary".

Internationaal is het nieuws. Voorzover wij het kunnen nagaan is het in de Nederlandse pers nagenoeg stil over dit onderwerp.

Fotocredits: Mike Licht, NotionsCapital.com, uitsnede uit "Anatomy of a Blogger, after Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers"
Dit artikel afdrukken