Het heeft drie jaar geduurd. Drie jaar van intensief onderhandelen, door het ministerie van EZ en de Nederlandse koepelorganisaties Frugi Venta en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Maar nu gaat de grens dan toch open. "Na China zullen onze peren nu ook Brazilië gaan veroveren. Een mooi en belangrijk handelsresultaat. Na de afgekondigde handelsboycot van Rusland is het openen van nieuwe deuren voor onze producten een van de speerpunten in 2015. We zijn het jaar goed begonnen!", juicht staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in Boerderij.

Somberder geluiden
Op AGF klinken wat somberder geluiden. Want hoewel de markttoegang het volledige perenassortiment betreft, is het tijdstip van openstelling eigenlijk gewoon te laat. "Als de Braziliaanse markt in augustus open was geweest, hadden we veel peren kunnen exporteren. Vanaf september tot dit moment is het een interessante periode voor de export. Maar nu worden er alweer volop Argentijnse peren aangeboden op de Braziliaanse markt. Voor dit seizoen hebben we er dus niets meer aan", zegt fruitexporteur Kees Oskam uit Vleuten.

Verder is Oskam teleurgesteld over de beperking in de regeling. Alleen percelen die ook aangemeld zijn voor de export naar China en voldoen aan de daarvoor geldende eisen komen voor de export naar Brazilië in aanmerking. "We zullen hierdoor de concurrentiestrijd gaan verliezen, omdat landen als Portugal, Spanje en Italië daar niet aan hoeven te voldoen", zegt hij.
Naar verwachting kan Nederland vanaf het oogstseizoen 2015 voor zo'n € 5 miljoen peren naar Brazilië kunnen exporteren, een bedrag dat de jaren daarna verder kan oplopen.
Dit artikel afdrukken