De Nederlandse afvalverwerkingsindustrie draait, ondanks de structurele overcapaciteit, op volle toeren. De afnemende Nederlandse afvalstromen worden gecompenseerd door het importeren en verwerken van afval uit andere Europese landen zoals Engeland, Ierland en Italië. Vorig jaar is ruim een miljoen ton huis- en bedrijfsafval geïmporteerd. Dat komt overeen met 14% van de hoeveelheid verwerkt afval, in 2011 stond het importafval nog op 4%.

Naar verwachting zal het import-aandeel van buitenlands afval de komende jaren nog verder groeien, tot mogelijk zelfs 30% van het in Nederland verwerkte afval. Het model is voor veel partijen aantrekkelijk: overcapaciteit wordt zinvol benut, afvalverwerkers verdienen eraan, het milieu wordt niet extra belast (de Nederlandse verbrandingsinstallaties horen bij de schoonste ter wereld), in Europa is minder ruimte nodig voor vuilstortplaatsen en in het verwerkingsproces wordt energie opgewekt. Het vervoer van het afval vindt grotendeels plaats via water. Dat schrijft het FD.
Dit artikel afdrukken