In 2013 is het biologisch areaal in Nederland met 2% gegroeid tot 49.400 hectare. Dat is 2,7% van het totale landbouwareaal. De groei van het biologisch areaal blijft daarbij achter bij die andere Europese landen, waar een veel groter deel van het landbouwareaal biologisch bewerkt wordt: Oostenrijk (19%), Zweden (16%) en Tsjechië (13%).

Nederland telde in 2013 1.440 biologische landbouwbedrijven. Daarvan zijn 41% graasdierbedrijven (m.n. melkveehouderijen), 15% tuinbouwbedrijven. ieder 13% gemengde bedrijven en akkerbouwbedrijven en 12% betreft een hokdierbedrijf. Dat meldt Boerderij op basis van cijfers van het Compendium van de Leefomgeving.
Dit artikel afdrukken