Nederland verbruikte in 2019 ongeveer evenveel energie als in 2018: 3.080 petajoule.

Het aandeel steenkool in de energiebalans (het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie) daalde opvallend genoeg met ruim 22%. Het huidige kolenverbruik ligt op het laagste niveau in 20 jaar. Daar staat tegenover dat het verbruik van aardgas met bijna 7% steeg, nadat dit de afgelopen jaren vrijwel gelijk bleef. Aardgas levert met 44% het grootste aandeel, aardolie is goed voor 36% en steenkool 9%. De overige energiebronnen, hernieuwbare energie (wind, zon en biomassa), kernenergie, afval en netto invoer van elektriciteit kwamen in 2019 uit op zo'n 10%. Dat was in 2000 ruim 6%.

Omdat de Nederlandse aardgaswinning afgelopen jaar met 13% daalde, komt het aardgas in toenemende mate uit het buitenland, aldus het CBS. Sinds 2012 stijgt de import van aardgas ieder jaar; in 2018 werd voor het eerst meer gas in- dan uitgevoerd. Het handelstekort voor aardgas liep in 2019 op tot ruim 340 petajoule.

Het importaardgas komt voor het grootste deel in vloeibare vorm in schepen (LNG) ons land binnen (280 petajoule in 2019), het invoersaldo van aardgas in gasvorm (pijpleidingen) is de laatste 3 jaar constant.
CBS - Minder steenkool en meer aardgas verbruikt in 2019
  • Deel
Druk af