Een bedenkelijk bericht aan de vooravond van de Dag van de Duurzaamheid: voor de EU komen de duurzaamheidsdoelstellingen van Kyoto eerder dan verwacht in zicht, maar Nederland hangt daarbij in de achterhoede.

De Volkskrant meldt: "Uit een woensdag gepubliceerd rapport blijkt dat de Kyoto-doelstellingen voor 2020 al bijna zijn gehaald in Europees verband. De afgelopen 5 jaar is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zelfs rapper gedaald dan afgesproken was (12,2 procent in plaats van 8). Ook is de EU als geheel goed op weg om 20 procent van de gebruikte energie te halen uit duurzame bronnen. Alleen het efficiënter omgaan met energie wil minder vlotten."

Nederland doet het daarbij echter minder goed dan de rest van de EU. De Volkskrant noemt de investeringen in 'flexibele mechanismen' van het Kyoto-akkoord (waardoor Nederland juist extra emissieruimte heeft verworven), achterstand ten opzichte van de doelstelling om meer duurzame energie te gebruiken en te zwak beleid als oorzaken.
Dit artikel afdrukken