Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid stelt een ultimatum aan de Nederlandse slachthuizen. Nadat vandaag ook bij Van Rooi Meat in Helmond, na Vion de tweede grote varkensslachter van Nederland, nieuwe besmettingen met het SARS-CoV-2-virus zijn vastgesteld, kondigde zij vandaag aan dat ze slachthuizen laat sluiten die morgenavond onvoldoende kunnen aantonen alles te doen om coronabesmettingen te voorkomen.

De minister spreekt morgenavond met het Collectief Overleg Vlees (COV) over het spoor van besmetting dat is gevonden. Schouten: "Zij moeten laten zien dat ze maatregelen nemen. Dan ga ik de afweging maken of het veilig genoeg is voor de inspectiemedewerkers van de NVWA."

Schouten is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij houden dagelijks toezicht op de gang van zaken in slachthuizen. Het kabinet wil via de inspectie SZW meer weten over de werk- en woonomstandigheden van de slachthuismedewerkers. Bij Van Rooi zijn onder de 43 NVWA-dierenartsen en assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) 3 besmettingen geconstateerd. De bevinding is aanleiding om het totale personeelsbestand van Van Rooi te laten testen.

Volgens het COV is sluiting van vleesbedrijven en/of slachterijen in verband met coronabesmettingen zoals in de VS "niet aan de orde in Nederland". Dat verklaarde COV-woordvoerder Richard van der Kruijk 4 mei jl. tegenover het blad Pig Business.

Vion en Van Rooi zijn met een straatlengte voorsprong op hun concurrenten de twee grootste varkensslachters van Nederland. Als de slacht in Nederland stopt, dan heeft dat consequenties voor boeren en hun dieren. In Nederland worden wekelijks 300.000 varkens geslacht. Boeren kunnen de slachtrijpe dieren korte tijd, maar niet veel langer dan 2 weken extra aanhouden omdat ze dan te zwaar worden.

Na twee weken zou het staken van de totale varkensslacht in Nederland dan ook betekenen dat wekelijks 300.000 varkens geen uitweg kunnen vinden en op de boerderij vernietigd zullen moeten worden of moeten uitwijken naar het buitenland voorzover capaciteit. De minister zegt geen zorgen te maken over vleestekorten in winkels als slachthuizen sluiten. "Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen."
NOS - Minister: slachthuizen die te weinig doen tegen corona gaan dicht
  • Deel
Druk af