Vandaag presenteerde Milieudefensie een rapport waarin de NGO een oplossing schetst voor het Nederlandse aandeel in de klimaatcrisis. In de voorgestelde klimaateconomie moeten 3 domeinen aangepakt worden. Naast mobiliteit en wonen is landbouw daar één van. Milieudefensie liet onderzoeks- en adviesbureau CE Delft rekenen aan een hervorming van de landbouw en veestapel.

Zowel de productie als de consumptie van landbouw moeten verduurzamen. De veehouderij moet volgens Milieudefensie grondgebonden worden en bovendien 100% biologisch. Om dat te bereiken moet onder andere 61% van de runderen, geiten en schapen verdwijnen, 82% van de varkens en 73% van het pluimvee. De overstap naar biologische kringlooplandbouw zou de uitstoot van CO2 doen dalen van 18 naar 2 megaton per jaar in 2030.

Volgens Jorien de Lege van Milieudefensie dreigt Nederland "te bezwijken onder het overschot aan vee". Met het nieuwe plan "krijgt de veehouderij een duurzame toekomst en krijgt de Nederlander weer een leefbaar en gezond landschap“.

Om het publiek te bewegen tot een duurzame consumptie pleit Milieudefensie, net zoals recent Bionext, voor een lager btw-tarief op groenten, fruit, peulvruchten en noten. Daarnaast moet de vleesprijs omhoog door alle milieukosten in de kostprijs van het product te verrekenen. Zo wordt vlees duurder en zullen consumenten vanzelf voor meer plantaardige consumptie kiezen. Samen met andere duurzame hervormingen uit de modelberekeningen van CE Delft, zou een nieuw Nederlands kabinet een totale afname van de CO2-uitstoot met 55% kunnen realiseren in 2030. Daarmee zou het problematische Klimaatakkoord toch haalbaar lijken.

In een artikel op Foodlog berekende agrobioloog Henk Breman de mate van de krimp van de landbouw als gekozen wordt voor dit type landbouwmodel.
Milieudefensie - Landbouwtransitiefonds: in 10 jaar naar een 100% biologische veehouderij
  • Deel
Druk af