Natuur & Milieu, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland dienen vandaag een 'verzoek om intrekking toelatingen' in bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Volgens de organisaties zijn toegelaten bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden (neonics) bevatten niet alleen zeer schadelijk voor bijen en andere insecten, maar ook voor verschillende vogelsoorten. Het Ctgb heeft de bevoegdheid toelatingen weer in te trekken, in geval van 'onaanvaardbare schadelijke effecten op het milieu en nietdoelsoorten' (artikel 44 van verordening (EG) Nr. 1107/2009).

De milieu- en natuurorganisaties vinden "weer 2 jaar extra om het oppervlaktewater te vervuilen met voortgaande teruggang van insecten en vogels [..] onacceptabel".
Oppervlaktewatervervuiling en vogelstand
In 85% van het oppervlaktewater (sloten en kanalen) in het Westland blijkt een te hoog gehalte aan neonics aanwezig te zijn. Volgens Natuur & Milieu kan een halve theelepel imidacloprid een sloot van een meter over 200 kilometer vervuilen waardoor het waterleven aangetast wordt. In glastuingebieden is de vogelstand aanmerkelijk lager dan in andere gebieden, blijkt uit recent onderzoek. Mogelijke oorzaken zijn een gebrek aan insecten door vervuild oppervlaktewater, het eten van vergiftigde insecten of een combinatie van beide.

Uitstel
Het is de bedoeling dat de glastuinbouw per 1 januari 2016 zijn afvalwater gaat zuiveren. Maar staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen de ingangsdatum voor deze verplichting 2 jaar uitstellen. De milieu- en natuurorganisaties vinden "weer 2 jaar extra om het oppervlaktewater te vervuilen met voortgaande teruggang van insecten en vogels [..] onacceptabel".

Fotocredits: Pieternel van Velden
Dit artikel afdrukken