Hoe goedbedoeld ook, je kunt maar beter niet tegen een jong meisje - vooral niet in je directie familiekring - zeggen dat ze dik is. Het risico dat ze 10 jaar later daadwerkelijk te dik of zelfs obees is, is reëel. Dat blijkt uit een onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Californië, online verschenen in JAMA Pediatrics. Je kunt maar beter het goede voorbeeld geven met gezond eten en genoeg bewegen, schrijft Reuters.

Het onderzoek baseerde zich op een groep van 2379 tienjarige meisjes, en volgde hen gedurende 9 jaar. Bij het begin van het onderzoek kregen de meisjes de vraag voorgelegd: 'heeft iemand van deze mensen je wel eens verteld dat je te dik bent: vader, moeder, broer, zus, beste vriendin, leukste jongen, een ander meisje, een andere jongen, leraar?' Bijna 1200 meisjes antwoordden 'ja' op een van de keuzes. De ja-zeggers hadden een hogere kans 10 jaar later een BMI die op obesitas wees te hebben dan de meisjes die nee antwoordden.

Uit verschillende onderzoeken is al gebleken dat jonge kinderen zich gestigmatiseerd kunnen voelen of zich schamen over hun gewicht en dat dat een heel scala aan negatieve psychologische en fysieke gezondheidsgevolgen kan hebben. Het onderzoekt lijkt er op te wijzen dat een negatief 'gewichtslabel' een vergelijkbaar negatief effect kan hebben op meisjes, gedurende langere tijd.
Dit artikel afdrukken