Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet in waarmee schoolterreinen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO rookvrij worden. De realisatie bezorgt schoolbesturen hoofdbrekens. Tijdens het Congres Gezonde School liet het Zone College Almelo zien dat een aanpak die de hele buurt betrekt succesvol kan zijn. De school won er de Inspiratieprijs Gezonde School 2018 mee.

Maar 4% van de schoolterreinen van het MBO rookvrij
Volgens de laatste cijfers van het Mulier Instituut heeft 78% van de basisscholen al een rookvrij schoolterrein. Dat lijkt heel wat, maar daar staan 53% van het voortgezet onderwijs en een schamele 4% van het MBO tegenover. Nieuwe cijfers komen halverwege deze maand beschikbaar.

Geen bevoegdheid, toch afspraken
Het grootste probleem met het invoeren van een rookvrij schoolterrein is dat de school geen bevoegdheid heeft buiten het schoolterrein. Volgens Liesbeth Naaborgh van het Trimbos-instituut mag een school wel gedragsafspraken maken met de leerlingen tijdens schooltijd.

"De sigarettenpeuken geven de grens van het schoolterrein mooi weer," mopperde een congresbezoeker. Omdat de school afspraken maakt, is dat niet het geval bij het Zone College Almelo, een school voor VMBO en MBO. De school koos voor een integrale aanpak en slaagt erin sinds september geheel rookvrij te zijn.

Op en rondom het schoolterrein staan overal banners en borden: ‘dit terrein is rookvrij’. Zelfs de digitale handtekening van de school vermeldt het ‘rookvrije generatie’-embleem.

De school nodigde in een vroeg stadium de buurtbewoners op school uit om hen te informeren en te vertellen dat ze overlast kunnen melden. Ouders zijn op ouderavonden met de GGD en hulpinstantie Tactus Verslavingszorg in contact gebracht. Rookstewards en de politie houden toezicht. De school moedigt aan een cursus ‘stoppen met roken’ van de GGD te volgen. Positief gedrag wordt beloond.

“Leerlingen in klas 1 beginnen niet met roken op school. En deel van de rokende leerlingen in de klassen 2, 3 en 4 is gestopt met roken, evenals sommige collega’s,” aldus Zone College Almelo.
Dit artikel afdrukken