Toenemende welvaart, stoppen met roken en een verbeterde gezondheidszorg waren de oorzaak van de stijgende gemiddelde levensverwachting, maar daar is een einde aan gekomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en cijfers van het Britse Office for National Statistics.

De oorzaak van de stagnatie in de Verenigde Staten moet gezocht worden in de ‘diseases of despair’, ziektes van wanhoop, zoals Forbes het noemde toen eerder dit jaar de voorlopige cijfers van het CDC bekend werden. Zelfmoord en misbruik van alcohol en pijnstillers (de ‘opioid crisis’) eisen vroegtijdig vele levens van Amerikanen en dat drukt het gemiddelde. Daardoor nam in de Verenigde Staten, als enige westerse land, de sterfte in de leeftijdsgroep van 40 tot 64 jaar toe.

De BBC schrijft dat ‘sommige wetenschappers’ menen dat de versobering van sociale voorzieningen, zoals bezuinigingen op de gezondheidszorg, een rol spelen. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en zieken, merken direct de gevolgen van die bezuinigingen. De Britse regering zegt dat dat verband niet aantoonbaar is.

Vorige maand verscheen het gezondheidsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor Europa. Gemiddeld worden Europeanen nog steeds ouder, maar die trend staat onder druk door alcoholmisbruik, overgewicht en gebrekkige vaccinatie.
Dit artikel afdrukken