In april van dit jaar reisde een groep dierenartsen en melkveehouders naar India om kennis op te doen over hoe in India dierziekten worden behandeld met kruiden. De reis vond plaats in het kader van een uitwisselingsproject waarbij het terugdringen van antibioticagebruik centraal staat.

In India is hierover de laatste 30 jaar veel expertise opgebouwd door het Institute of Ayurvedic and Integrated Medicine (I-AIM) en de Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS): door kruiden te gebruiken kan in sommige gevallen de antibiotica buiten spel blijven. In India is door veelvuldig (ook humaan) antibioticagebruik sprake van een hoog niveau aan resistentie. Kruiden vormen derhalve niet alleen een oude, maar ook weer hoogst actuele behandelwijze.

Deze zomer testen de Nederlandse deelnemers de kruiden uit; in oktober zal een tegenbezoek van een Indiase delegatie aan Nederland plaatsvinden. Van het bezoek is een film gemaakt, die te bekijken is op Vimeo.
Dit artikel afdrukken