In Europese opslagen liggen voorraden koffie en cacao die dreigen vernietigd te worden onder de nieuwe ontbossingsregels, kopt de Financial Times onheilspellend.

Niet alleen droogte, ziekte en de afname van bestuivende insecten bedreigen onze zoete reep en bakkie troost. Ook de nieuwe EU-wetgeving tegen ontbossing die sinds juni van kracht is, dreigt zich te wreken op de voorraden cacao- en koffiebonen. Daarvoor waarschuwen het handelsplatform Intercontinental Exchange (ICE) en het agentschap International Trade Centre.

Koffie en cacao die tijdens de overgangsperiode (tot december 2024) geproduceerd en opgeslagen worden in de EU, kunnen als niet-conform worden beschouwd. De importeurs hebben simpelweg nog geen rekening gehouden met de toekomstige aspecten van de ingegane regelgeving. Daarom zitten ze straks met producten die niet op de EU-markt mogen worden verkocht. Dit geldt met name voor koffie en cacao, omdat deze bij aankomst in de EU niet onmiddellijk door de douane worden vrijgegeven en meer dan 18 maanden kunnen doorbrengen - de duur van de overgangsperiode zoals vastgelegd in de ontbossingswet - in douane-entrepots. Nederland is overigens de grootste importeur van ontbossingsgerelateerde producten van Europa, aldus het CBS in september.

Denk vast aan de chocolade-eieren die we tijdens Pasen 2025 zullen eten; ze zijn het resultaat van oogsten nu. Alleen voldoet de nu opgeslagen cacao nog niet aan de ontbossingswet - bijvoorbeeld doordat er nog geen waterdichte tracking is die bewijst dat de bonen uit niet-bedreigde gebieden komen - waardoor deze op het moment van verwerking 'niet-conform' zal zijn. Met als gevolg het risico van dumping op andere markten of zelfs vernietiging van de honderdduizenden tonnen opgeslagen voorraad cacao en koffie. Zinloze voedselverspilling. Het zal bovendien de prijzen in de markt opjagen. De consument betaalt het gelag straks met extra dure koffie en chocola.

Het zou een rare wending geven aan wetgeving die er juist voor zou moeten zorgen dat de EU-consumptie (van producten zoals koffie, cacao, palmolie en rubber) geen schade meer toebrengt aan derde landen.

Chocolademakers zoals Barry Callebaut, 's werelds grootste chocoladefabrikant die jaarlijks 20% van de wereldwijde cacao-oogst verwerkt, uiten hun zorgen. De Europese Commissie zegt in gesprek te zijn met lidstaten om tot een oplossing te komen.
  • Deel
Druk af