De voedselveiligheid van verse producten, zoals groenten en fruit, kan te lijden krijgen onder de klimaatverandering.

Dat constateren onderzoekers uit Gent en Wageningen. Zij onderzochten in het kader van het Europese project Veg-i-Trade wat de gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering op verse producten Daarover bericht EVMI.

Virussen, bacteriën, schimmeltoxines, residuen
Samen met 22 partners, van universiteiten tot grote industriële partijen, onderzochten ze gedurende 4 jaar wat er gebeurt met virussen, bacteriën, schimmeltoxines en residuen van bestrijdingsmiddelen in verse producten als het klimaat verandert. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een temperatuurstijging, meer of minder neerslag of zelfs overstromingen. Het onderzoek vond zowel 'in het veld' plaats als aan de hand van statistische analyses.

Temperatuurstijging, overstromingen en verandering in eetpatroon
Een eerste deelstudie laat zien dat eind deze eeuw het risico op toxische stoffen uit schimmels in de tomatenteelt in Polen toeneemt door de temperatuurstijging. In Spanje zorgen hogere temperaturen juist voor minder schimmels, waardoor het besmettingsrisico daar afneemt. In een proef naar overstromingen in een slaveld bleken de concentraties schadelijke bacteriën hoog op te lopen. Onder invloed van UV-straling (zonlicht) nemen die overigens weer snel af zodat het bacteriële risico van overstromingen in zonrijke gebieden weer wordt gecorrigeerd.

Aanpassingscapaciteit en scenarioanalyses
Verder blijkt uit het onderzoek dat het van belang is groenten en fruit zich versneld te laten aanpassen aan klimaatverandering. Per land, sector en bedrijf gaat het om verschillende aanpassingen. Zo moeten planten in droger wordende gebieden beter met droogte kunnen omgaan. In natter wordende geldt het omgekeerde mét bijkomende aanpassingen op het gebied van ziekten en bacteriële infecties.
De onderzoekers pleiten er voor om het voedselveiligheidsonderzoek uit te breiden met scenarioanalyses. In het algemene klimaatonderzoek zijn die al jarenlang gebruikelijk. In de Veg-i-Trade is een eerste versie van een scenarioanalyse opgenomen.

De gebundelde onderzoeksresultaten zijn verschenen in een speciale editie van Food Research International.

Fotocredits: 'Hairy Tomato', beschimmelde tomaat, Comrade Foot
Dit artikel afdrukken