Dat ontdekten wetenschappers van het University College London. Zij keken naar de televisie-kijkgewoonten van een groep van meer dan 6.000 in 1970 geboren Britten. Dat deden ze toen het 'cohort' 10 jaar oud was, in 1980, en opnieuw toen ze 42 waren, in 2012.

Ze schrokken van wat ze zagen en raden Britse ouders dringend aan hun kinderen meer te laten bewegen, zodat ze opgroeien tot gezonde, fitte volwassenen, schrijft BBC News Health.

Alles beter dan hangen en snacken voor de buis
"Doe iets actiefs in plaats van televisie kijken", zegt co-auteur Lee Smith. "Ga bijvoorbeeld wandelen op het moment dat je normaal voor de buis zou schuiven. Kun je niet naar buiten, doe dan actieve computerspelletjes, alles wat mensen uit de luie stoel en aan het bewegen krijgt, in plaats van hangen en snacken." Computeren, tablet- of smartphonegebruik zijn overigens de moderne equivalenten van televisiekijken, zeggen de auteurs.

42% meer kans
De studie is gebaseerd op de gegevens van de British Cohort Study. Dit onderzoek verzamelt data over de economische omstandigheden, gezondheid, opleiding, fysieke en sociale ontwikkeling van een grote groep in 1970 geboren Britten.
Computeren, tablet- of smartphonegebruik zijn overigens de moderne equivalenten van televisiekijken
Toen zij 10 jaar oud waren, beantwoordden hun ouders vragen over hoe vaak ze televisie keken en sportten.
Ook werden toen hun lengte en gewicht gemeten. Op 42-jarige leeftijd moesten ze zelf invullen hoe vaak ze televisie keken, welke andere fysieke activiteiten en sporten ze beoefenden en wat hun lengte en gewicht waren.

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen die op 10-jarige leeftijd veel televisie keken, 42% meer kans liepen als volwassen meer dan 3 uur per dag voor het scherm door te brengen dan de kinderen die relatief weinig televisie keken. Ook waren de veelkijkers minder te spreken over hun gezondheid en vonden ze zichzelf vaker te zwaar of zelfs obees.

Kinderen van ouders met fysieke beroepen kijken meer TV
Een andere bevinding was dat kinderen van ouders met laaggeschoolde banen twee keer zoveel kans liepen als de kinderen van ouders met leidinggevende banen meer dan 3 uur per dag televisie te kijken. Dat stond verder los van hun eigen opleidingsniveau.
Ouders die fysieke arbeid verrichten "zijn waarschijnlijk op hun werk fysiek actief en zouden dit wel eens kunnen compenseren door een groter deel van hun vrije tijd zitten door te brengen", zegt dr. Mark Hamer, een van de andere auteurs. "Hun kinderen nemen dan mogelijk de vrijetijds activiteitenpatronen van hun ouders over. Het is dan ook belangrijk dat kinderen actief blijven. En als ze er toe aangezet kunnen worden iets aan sport te doen, is dat nog beter."

Volgens de auteurs is het de eerste keer dat een groot en representatief cohort gebruikt wordt om het verband aan te tonen tussen televisiekijkgedrag als kind en als volwassene en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Fotocredits: 'Watching telly after dinner', Jeremy Tarling
Dit artikel afdrukken