Frankrijk kent behalve 96 departementen op zijn vasteland (en Corsica), nog 5 overzeese gebieden, de zogeheten DOM/TOM. Daaronder vallen o.a. de eilanden Martinique, Guadeloupe en Réunion. Het Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) voerde in 2005, 2008 en 2011 onderzoeken uit naar het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in deze tropische paradijzen, in vergelijking met het degelijke Franse vasteland.

Verwachting: meer
De verwachting was dat de jongeren op de eilanden regelmatige gebruikers zouden zijn van alcohol, rookwaar en drugs. Enerzijds omdat drank en drugs er betrekkelijk goedkoop zijn (Guadeloupe en Martinique liggen op de doorvoerroutes uit midden- en zuid-Amerika voor drugs, rum en bier worden lokaal geproduceerd), anderzijds omdat er sprake is van 'minder gunstige school-, economische en gezinsomstandigheden' citeert Le Point het OFDT.

Werkelijkheid: tot meer dan de de helft minder
Die verwachting komt bepaald niet uit. De eilandjongeren roken beduidend minder dan Franse jongeren: 13 en 14% op Martinique en Guadeloupe, 24% op Réunion roken dagelijks, tegen 31,5% van de Franse jongeren. Twee procent van de jongeren op Guadeloupe en Martinique wordt wel eens dronken, tegen 5% op Réunion en maar liefst 10,5% op het vasteland. Het cannabisgebruik is dan weer vrijwel gelijk: 5% op Guadeloupe en Martinique, 7% op Réunion en 6,5% op het vasteland. Andere verdovende middelen (amfetaminen, paddo's, cocaïne, crack, ecstasy, heroïne, LSD, poppers, GHB, ketamine) worden op het vasteland veel meer gebruikt dan op de eilanden: 13,2% van de Fransen gebruikt wel eens, tegen 6% van de jongeren op Guadeloupe, 3% op Martinique en 7% op Réunion.

Ouderlijk gezag en sociale controle
Volgens de opstellers van het rapport zou dit mindere gebruik "verband kunnen houden met een omgevingscontext (gezin, godsdienst en imago van de 'sterke arm' van de wet) die een sterker ouderlijk toezicht en sociale controle van jongeren bevorderen, vooral wat betreft het gebruik van psychoactieve stoffen", citeert Le Point.
En wie weet, is het leven dichterbij de evenaar wel minder stressvol dan in het economisch al bijna 10 jaar kwakkelende Franse thuisland.
Dit artikel afdrukken