Het kwartaalbericht Voedingsmiddelenindustrie van ING's Economisch Bureau draagt als titel: 'Voedingsmiddelenindustrie in greep van de grondstofprijzen'. In de huidige situatie, die gekenmerkt wordt door de economische crisis in Nederland en de Eurozone en het gebrek aan vertrouwen bij consumenten, geven consumenten minder uit aan voedingsmiddelen. Tot en met het eerste kwartaal van 2012 werd die afnemende consumptie nog gecompenseerd door hogere afzetprijzen zodat de omzet steeg. Vanaf juli 2012 worden de hogere grondstofprijzen voor suiker en granen een factor van belang: suiker en granen stijgen door mislukte oogsten sterk in prijs.

ING signaleert dat veehouders de stijging van hun voerkosten - die het leeuwendeel van hun productiekosten uitmaken - niet door kunnen berekenen aan hun afnemers. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bakkers die de stijging van hun grondstoffen wel door kunnen berekenen. Dit betekent dat producten met een hoog kostenaandeel voor grondstoffen in de eindprijs die consumenten betalen, nagenoeg alle risico voor de stijgende prijzen bij de producent neerleggen.

ING Bank voorziet een opleving van de productie als het vertrouwen van consumenten in de oude EU-landen in de economie weer terugkomt. Tegelijk noteert het doorgaande stijgingen van de export naar Azie en voormalige Oostbloklanden. Het lijkt erop dat overvloed wegebt en minder rijke gebieden onze krimp gaan consumeren zodat er handel blijft bestaan vanuit ons deel van Europa.
Wel moet bedacht worden dat bijvoorbeeld een krimpende veehouderij niet snel meer snel op te bouwen is, nadat bedrijven door te hoge voerkosten besloten hebben te stoppen. Tevens moet bedacht worden dat in Nederland door het extreem hoge aantal supermarkten in de directe woonomgeving van consumenten, de concurrentieslag om de resterende bestedingen van consumenten zal toenemen. Deze trend werd in eerdere berichten door ING voorzien en leidt tot de verwachting dat het aantal voedselverwerkende bedrijven in een verdere consolidatieslag zal afnemen. Na een opleving zullen ook die niet meer terugkeren.

Fotocredits: FutUndBeidl, gespiegeld door Foodlog
Dit artikel afdrukken