Sanitaire voorzieningen zijn in India nog steeds een schaars goed. In 2012 meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat zo'n 626 miljoen Indiërs in de buitenlucht hun behoefte doen, tegen maar 14 miljoen Chinezen. Het ontbreken van toiletten kost het land jaarlijks meer dan $ 50 miljard, becijferde de World Bank, aldus Reuters. Dat zijn vooral de economische kosten van voortijdige overlijdensgevallen en met hygiëne verbandhoudende ziekten.

Sinds zijn aantreden in mei 2014 heeft Narendra Modi, de eerste minister van India, bij verschillende gelegenheden zijn beklag gedaan over de lamentabele staat van de sanitaire voorzieningen en algemene staat van properheid onder de Indiase bevolking. Hij wil het probleem de komende vijf jaar grondig aan te pakken.

Onorthodox
Dat doet hij op soms onorthodoxe wijze. Zo zette hij in oktober jl. overheidsfunctionarissen, inclusief zichzelf, aan het schoonmaken bij de start van zijn 'Clean India'-campagne, zelfs al was dat een feestdag. Ook heeft de regering de investeringen in een nationaal toiletbouwprogramma verdubbeld en daar ook grote bedrijven bij betrokken.

Cultuurshock: online monitoring
Het nieuwste initiatief is een nationaal online programma om te monitoren of Indiërs wel gebruik maken van de beschikbare toiletten. Vanaf volgende maand zullen overheidsdienaren op stap gaan met smartphones, tablets en iPads om het toiletgebruik in landelijk India vast te leggen. De resultaten worden realtime op een website zichtbaar. Hygiene zorgt voor een cultuurshock in India. Modi wil dan ook niet dat zijn openbare toiletten er straks werkeloos bijstaan.

Fotocredits: 'More trash+grey/black water, RIGHT NEXT to the EcoSan Facility!', Ajay Tallam
Dit artikel afdrukken