Het CBS schrijft: In 2012 waren er nog 36 duizend grote of middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Dit is iets meer dan de helft van alle boerenbedrijven. Met elkaar waren zij goed voor 95 procent van de economische omvang uitgedrukt in standaardopbrengst. Het grootste deel van de landbouwproductie komt van de 8,7 duizend grote land- en tuinbouwbedrijven. Zij vertegenwoordigen 13 procent van de bedrijven, maar leveren bijna 60 procent van de totale standaardopbrengst.
Op de grote land- en tuinbouwbedrijven is de laatste jaren fors geïnvesteerd om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van schaalvergroting. Al decennia lang is dit een gangbare bedrijfsstrategie. Onder andere hierdoor is ondanks een daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven de totale economische productie van deze bedrijven niet afgenomen. De standaardopbrengst ligt al jaren rond de 19 miljard euro. Een doorsnee bedrijf had in 2012 een standaardopbrengst van 277 duizend euro, dit is 40 procent meer dan in 2000.


Het CBS berekende dat slechts de helft van de bedrijven goed is voor 95% van de productie. In de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012 stopten bijna 5 bedrijven per dag.

Fotocredits: werkeloos geworden klompen, Paul Downey
Dit artikel afdrukken