In goede voorlichting aan de consument is iets nogal mis gelopen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum naar de verschillen in risicoperceptie door wetenschappers en consumenten met betrekking tot voeding. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar het Voedingscentrum laat de eerste resultaten al doorschemeren in het Nefyto-bulletin van september 2009. Voor alle duidelijkheid: Nefyto is de belangenorganisatie voor de agrochemische industrie. Zeg maar: de makers van bestrijdingsmiddelen.

De wetenschappers, 62 voedingswetenschappers en toxicologen om precies te zijn, zijn het er over eens dat het allergrootste gevaar schuilt in een ongebalanceerd dieet als grootste risico voor de gezondheid.
Ruim 2000 consumenten lieten weten dat zij milieuverontreiniging in het algemeen als grootste voedselrisico zien. Op de tweede plaats komt een ongebalanceerd dieet. Op de derde plaats komen residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Die angst zorgt er misschien wel voor dat mensen groente en fruit uit hun dieet gaan weren, waardoor dat ongebalanceerde dieet weer ontstaat. En dat terwijl maar liefst 75% van de wetenschappers aan geeft dat zij een verwaarloosbaar tot klein risico verwachten van die 'residuen', zoals restjes bestrijdingsmiddel sjiek worden genoemd.Zijn onderzoekers ijskonijnen of zijn consumenten angsthazen?
Verbazingwekkend aan dit verhaal is dat in 1985 al eens hetzelfde is geconstateerd, maar dat er nog niets is veranderd aan de zienswijze van beide groepen. Vierentwintig jaar geleden was het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen – ik noem ze gewoon bestrijdingsmiddelen – beslist groter dan nu. Veel middelen hebben inmiddels hun toelating verloren en zijn vervangen door nieuwe, intelligente middelen en biologische of zogenaamde ‘geïntegreerde’ bestrijding die zelfs nauwelijks meer zorgen voor residuen. Consumenten hebben dat dus niet opgepikt.

Hier ligt een taak voor voorlichters die gewoon laten zien hoe het zit. Helaas zijn ze zeldzaam.Dit artikel afdrukken