Op basis van eigen onderzoek meldt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat huisartsen terughoudender zijn geworden bij het voorschrijven van antibiotica. In 2010 kreeg 19 procent van de patiënten een of meerdere antibioticakuren en in 2012 was dat 15 procent.

Terughoudend gebruik van antibiotica in zowel de humane geneeskunde als in de dierhouderij is van belang om resistentie tegen antibiotica te voorkomen.
In de EU overlijden inmiddels jaarlijks 25.000 mensen aan bacteriële infecties vanwege resistentie. Nederland behoort op humaan gebied reeds tot de laagste gebruikers van antibiotica. Tot voor enkele jaren scoorde ons land echter hoog als grootgebruiker in de dierhouderij waar antibiotica niet alleen als medicijn maar ook als groeibevorderaar worden gebruikt.
Dit artikel afdrukken