Afgelopen vrijdag vond in de Bossche Brabanthallen het jaarlijkse ZLTO-congres plaats. Omdat er vragen zijn gerezen over ongelukkige aandelentransacties door bestuurs- en directieleden van VION - eigendom van ZLTO - vroegen journalisten ZLTO-voorzitter Hans Huijbers naar een verklaring. Volgens Boerderij antwoordde hij: "Dat zijn incidenten, die niet leidend moeten zijn bij het ZLTO-congres"

Het i-woord is in Brabantse boerenkringen dezer weken vaker gebruikt rond gevoelig liggende kwesties. In weerwil van eerdere uitspraken van ondergeschikte bestuurders zegt Huijbers dat hij zijn lagere bestuurders heeft gekend in het besluit om de transacties goed te keuren. Boerderij schrijft: De informatie is niet op de algemene vergadering gegeven, maar hij heeft de informatie wel verstrekt, benadrukte hij. Daarmee reageert Huijbers op afdelingsvoorzitters, die zeggen dat er geen mededelingen zijn gedaan in de algemene vergadering van de ZLTO. Ook ZLTO-bestuurder en Vion-commissaris Toon van Hoof zei dat afgelopen week nog.
Dit artikel afdrukken