De stijging van het aantal mensen dat honger lijdt maakt een eind aan een jarenlange trend. Tot 2019 daalde het aantal mensen met honger gestaag, in lijn met het tweede Sustainable Development Goal (SDG) van de Verenigde Naties. Volgens die doelstelling moet in 2030 honger de wereld uit zijn.

Maar toen kwam Covid-19 en raakten de voedselstromen en toeleveringsketens verstoord. In Afrika werden 278 miljoen mensen door honger getroffen, een vijfde van de bevolking. In Azië 425 miljoen, een tiende van de bevolking. In totaal konden in 2020 bijna 3,1 miljard mensen zich geen gezond voedingspatroon veroorloven. "De toename van de honger in de wereld in 2021 weerspiegelt de verergerde ongelijkheid tussen en binnen landen, als gevolg van een ongelijk patroon van economisch herstel tussen landen en niet-herstelde inkomensverliezen bij degenen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie", staat in het deze week gepubliceerde jaarlijkse State of Food Insecurity and Nutrition in the World 2022. Het rapport is opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), Unicef, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

Alsof de situatie nog niet ernstig genoeg was, viel Rusland begin dit jaar Oekraïne binnen. Dat heeft binnen drie maanden nog eens 71 miljoen mensen de armoede in geduwd
Ongehoorde prijsontwikkeling
Alsof de situatie nog niet ernstig genoeg was, viel Rusland begin dit jaar Oekraïne binnen. Dat heeft binnen drie maanden nog eens 71 miljoen mensen de armoede in geduwd. Volgens een schatting van het United Nations Development Programme (UNDP) moeten 51,6 miljoen mensen extra rondkomen van $1,90 per dag of minder, de absolute armoedegrens. Nog eens 20 miljoen mensen zijn onder de armoedegrens van $3,20 per dag uitgekomen.

De gestegen aantallen mensen in zulke penibele omstandigheden zijn een direct gevolg van de economische sancties tegen Rusland, in combinatie met de geblokkeerde havens in Oekraïne en de gestegen brandstofprijzen. "Zo'n stijging van de kosten van het levensonderhoud is ongezien, en daarom bloedserieus," aldus Achim Steiner van het UNDP. In totaal leven wereldwijd meer dan 5 miljard mensen onder of op de armoedegrens.

Geen tekort
Volgens Oxfam Novib is de toename van het hongercijfer niet te wijten aan een tekort aan voedsel. "Het is het gevolg van een gebrekkig mondiaal voedselsysteem dat steeds meer onder druk staat door conflicten, de gevolgen van de coronapandemie en de groeiende gevolgen van klimaatverandering," zegt landbouwexpert Madelon Meijer van de NGO. Om een einde aan honger te maken is een rechtvaardiger voedselsysteem nodig, waarin gediversifieerde, lokale en duurzame voedselproductie gesteund wordt. Oxfam Novib wijst er bovendien op dat de rijke donorlanden hun beloftes voor financiering niet nakomen. “Tot nu toe is minder dan 20% van de 3,8 miljard dollar die de VN nodig heeft voor noodhulp in de Sahel-regio gefinancierd. Oost-Afrika, getroffen door de ergste droogte in 40 jaar en waar 28 miljoen mensen extreme honger lijden, heeft tot dusver minder dan 15% van de bijna 7 miljard dollar die de VN nodig heeft, ontvangen,” aldus Meijer.
Dit artikel afdrukken