Dat vindt de Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC. "Homeopathie kan schadelijk zijn doordat een patiënt geen, of te laat, reguliere, evidence-based medische hulp zoekt. Een bijkomend effect is dat het vertrouwen van patiënt en samenleving in wetenschappelijk bewijs uit medisch onderzoek kan afnemen", schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De landbouw mag niet een achterdeurtje worden waardoor de homeopathie alsnog legitimiteit krijgt
Homeopathische middelen worden momenteel door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) alleen gekeurd op veiligheid, maar niet op werking. EASAC wil dat homeopathische middelen moeten voldoen aan dezelfde eisen als gewone geneesmiddelen, die uitgebreid wetenschappelijk worden getest op hun werking. Zonder die wetenschappelijke onderbouwing zouden ze niet geregistreerd en niet vergoed moeten worden. Verder mogen de middelen geen reclameclaims meer dragen en moeten de ingrediënten duidelijk worden vermeld. “Zodat je inzichtelijk maakt dat zo'n middel uit honderd procent water bestaat”, aldus Jos van der Meer,oud-vicepresident van de KNAW en mede-auteur van het advies, in de Volkskrant.

Homeopathie in de landbouw
In het advies is ook een plek ingeruimd voor homeopathie voor dieren. Volgens De Volkskrant moedigt de EU in een richtlijn voor de biologische landbouw "het gebruik van homeopathische middelen expliciet aan, om zo het gebruik van antibiotica tegen te gaan." De EASAC wijst het gebruik van homeopathische middelen juist af. "De landbouw mag niet een achterdeurtje worden waardoor de homeopathie alsnog legitimiteit krijgt."

De adviezen van de EASAC zijn vrijblijvend, de vraag is nog of de Europese Commissie het advies overneemt.
Dit artikel afdrukken