De Boerderij van afgelopen weekend bericht over het emissie-onderzoek van Ciska Nienhuis. Onder begeleiding van universitair hoofddocent Egbert Lantinga ontdekte zij dat het uitrijden van mest - een bron van ammoniak - minder ongunstige effecten heeft dan de injectie daarvan in de bodem zoals het beleid vereist. Daarmee ligt haar onderzoek in lijn met de kritiek die de Zwitserse onderzoeker Jorg Sintermann in 2011 formuleerde op de Nederlandse modellen. Die zouden zelfs in natuurgebieden grote ammoniakemissies laten zien, terwijl daarvan geen sprake kan zijn omdat daarin geen intensieve dierhouderij plaatsvindt.

Natuur- en milieubewuste kringloopboeren verzetten zich tegen de in Nederland verplichte bodeminjectie van mest om de ammoniakuitstoot te beperken. Het zou juist niet goed voor de bodem en het milieu zijn. Niettemin vereist de wet het, op basis van mogelijk fout beleid en foute aannames en dito meetmethoden van de WUR.

Het onderzoek zorgde voor opschudding en Kamervragen van Helma Lodders. Zij stelde dat de meetmethoden mogelijk jarenlang tot het verkeerde beleid hebben geleid. Nienhuis' onderzoek leidde bovendien tot intensief overleg binnen de top van Wageningen UR. Mede onder druk van staatsscretaris Sharon Dijksma is besloten tot vervolgonderzoek.

Professor Oene Oenema is verantwoordelijk voor de geldende modellen die Wageningen hanteert. Hij verklaarde dit weekend vooralsnog geen uitspraken te kunnen doen over het onderzoek omdat het te vroeg naar buiten gebracht zou zijn. Er is zelfs nog geen studentenverslag, merkt hij op in De Boerderij. Oenema noemt de opwinding dan ook 'voorbarig'.

De redactie bekeek de tabellen die de Boerderij bij de artikelen afdrukte. Uit één van de tabellen blijkt dat mesttoediening tot beduidend meer ammoniakemissie leidt dan stallen en dieren. Dat is onverklaarbaar en zelfs logisch onmogelijk, als landbouwhuisdieren dieren gezien worden als de bron. Daarnaast blijkt dat de halvering van de ammoniakemissie tussen 1990 en 1998 niet heeft gezorgd voor een daling van de ammoniakconcentratie in de lucht. Ook dat is logischerwijs een onmogelijkheid, tenzij niet de mest maar iets anders in Nederland voor ammoniakuitstoot zorgt.

Hebben Foodloglandbouwexperts een uitleg voor deze fenomenen die nu zowel de politiek als de top van Wageningen UR zullen moeten verklaren?

Fotocredits: Gratis mest, uitsnede, Lezzles
Dit artikel afdrukken