Het nieuws van 5 februari 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

Kloof tussen gezond en ongezond levende kinderen groeit door corona
De helft van de kinderen beweegt sinds de uitbraak van de coronapandemie een stuk minder dan voorheen en leeft veel ongezonder. Zo drinkt één op de 5 kinderen meer dan 3 suikerhoudende drankjes per dag waar dat ervoor nog één op de zeven was (Metro, 3.2). Dat blijkt uit onderzoek door kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen. Ook eten ze meer ongezonde snacks, zijn ze zwaarder geworden (ook toen ze weer naar school en sportclubs konden), slapen ze korter en hebben ze meer schermtijd dan voor de coronocrisis.

Er zijn ook kinderen, 40% blijkt uit het onderzoek, die juist meer zijn gaan bewegen. Eén op de vijf eet méér fruit, één op de drie drinkt meer water en een deel van de kinderen is juist minder ongezonde snacks gaan eten. Jammer genoeg "zorgt dit er wel weer voor dat de kloof tussen kinderen die gezond en ongezond leven groter wordt," zegt kinderarts Anita Vreugdenhil. Zij pleit voor een 'Deltaplan Jong & Gezond', een landelijke aanpak om de leefstijl van kinderen te verbeteren. "Zorginstanties, scholen, sportaanbieders, gemeenten, voedingsdeskundigen en wijkteams moeten hun krachten bundelen en op landelijk en regionaal niveau samenwerken om onze kinderen zo gezond mogelijk uit deze pandemie te krijgen.”

Vaccinatiebewijs
Om een vaccinatiebewijs vragen 'mag', maar het is een zwaar middel dat niet lichtvaardig ingezet moet worden. Volgens de Gezondheidsraad mogen bedrijven en instellingen vaccinatiebewijzen eisen, maar alleen onder strikte voorwaarden. Discriminatie, stigmatisering en privacyschending liggen op de loer, schrijft de NRC (4.4). Omdat vaccineren de enige uitweg uit de coronacrisis is, maar een kwart van de Nederlanders aangeeft zich niet te willen laten vaccineren, vroeg het kabinet om advies hoe de gewenste groepsimmuniteit te bereiken zou kunnen zijn. Een vaccinbewijs kan in sommige omstandigheden uitkomst bieden - denk aan een horecaondernemer of evenementenorganisator die zwaarwegende argumenten kunnen hebben om een vaccinatiebewijs te eisen van personeel of klanten. Of die argumenten zwaar genoeg wegen, zal in voorkomende gevallen de rechter moeten uitmaken.

Horeca- en culturele ondernemers zien zich nog niet om een vaccinbewijs vragen. "Gaat niet gebeuren. Echt niet,” zegt Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren in Breda, in Trouw (3.9). Ook de brancheverenigingen van musea, podia en evenementenorganisaties zijn nog niet overtuigd. Eerst het advies maar eens bestuderen. Volgens Marc Kaptein, medisch directeur Nederland van vaccinfabrikant Pfizer, is het gewoon nog te vroeg voor een vaccinbewijs (De Telegraaf, 4.5). "Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daar pas in april/mei mee gaan experimenteren.”

Volgens het RIVM is de vaccinatiebereidheid inmiddels overigens opgelopen tot 83%. Dat is misschien genoeg voor groepsbescherming en zou de noodzaak van een vaccinbewijs sterk verminderen.

Coronamiljoenen voor de landbouw
Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal €52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis, (Rijksoverheid, 1.1). Het geld komt beschikbaar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB. Agrariërs kunnen via de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel aanspraak maken op de gelden, maar onder een aantal voorwaarden. "Zo moet tenminste 55% van de middelen besteed worden aan economisch herstel na COVID-19 en tenminste 37% aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. Een interbestuurlijke werkgroep gaat de komende maanden de regelingen uitwerken."

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken