De kranten staan vol berichten over het verbod op rituele slacht, het doorsnijden van de halsslagaders van het dier met een scherp mes zodat het leegbloedt. Opperrabijnen uit Europese landen én een New Yorkse spraken zich uit tegen de plannen van de Nederlandse Tweede Kamer om het te verbieden. Daardoor luidt de vraagstelling in de media inmiddels of de ‘vrijheid van godsdienst prevaleert boven dierenleed’ of omgekeerd. Ik denk dat een derde weg mogelijk is.

Het is pijnlijk dat de discussie aangezwengeld wordt door de Partij voor de Dieren, die juist geïnspireerd wordt door religieuze sentimenten. Verdraagzaamheid tussen religies is een groot goed, maar het verbod op rituele slacht krijgt nu mogelijk onbedoeld de eigenschappen van een ‘battle of religions’. Beter zij gezocht naar een consensus, die voor alle partijen haalbaar is. Nu wakkert de discussie ook minder frisse vooroordelen aan, terwijl respect voor cultuur en religie wenselijk is.

Zowel de Islam als het Jodendom kennen en kenden een vorm van doden, die nog steeds wordt toegepast in landen met de sharia. Decapitatie. Onthoofding dus. Vroeger exclusief bestemd voor de adel en tot diep in de vorige eeuw nog toegepast in Frankrijk. Machinaal uitgevoerd door middel van de guillotine, bood decapitatie een lage foutmarge en dus grote zekerheid op een pijnloze dood. Niet voor niets werd het bliksemsnel scheiden van het hoofd (de zetel van de pijnbeleving) van de romp als een humane doodstraf werd gezien. Deze methode staat in schril contrast tot het chemisch en elektrotechnisch geknoei in de Verenigde Staten.

De oplossing, ook antropologisch gezien, ligt zeker ingebed in het cultuureigene van de Middenoosten religies. Ook al wordt decapitatie in Israël niet, maar in tal van Arabische landen nog wel als doodstraf toegepast.
De vraagstelling zou dus kunnen zijn:
Waarom zou kosher en halal slachten niet gebaseerd kunnen zijn op decapitatie, waarbij ook het bloed ‘vrijuit’ kan stromen? Op mechanische wijze is decapitatie goed te realiseren. Met eventuele snelle röntgentechniek kan de positie van de kop zodanig herkend kan worden dat de decapitatie perfect verloopt, en er geen missers zijn, en mocht dat noodzakelijk zijn, de halsslagaders als eerste doorgesneden worden.

Guillotinescharen zijn in de papier- en staalindustrie gemeengoed. Technische uitvoerbaarheid kan geen probleem zijn. Islamieten en Joden hebben het recht binnen de vrijheid van godsdienst hun voedselprocedures te volgen. Maar in een beschaafde maatschappij gaat men niet voorbij aan onbedoeld veroorzaakt dierenleed. En de hele procedure kan nog steeds afgescheiden van het reguliere profane slachten plaatsvinden onder controle van religieus toezicht.

De enige te nemen stap is het traditionele mes vervangen door een valmes. Een verbod zonder oplossing, zal namelijk leiden tot illegale slacht en illegale import uit de omringende landen. Hoog tijd voor een rondetafelgesprek.

Hans Polman leest foodlog.nl doorgaans in stilte.
Ditmaal wilde hij zich wel laten horen. Hans slacht zelf.

Dit artikel afdrukken