In de Tweede Kamer zei fractievoorzitter Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren (PvdD) gisteren het volgende: "Het Urgendavonnis eist een extra reductie van 9 megaton CO2 en een drastische krimp van de veestapel is daarbij onvermijdelijk. Het is dus tijd om nu te stoppen met de massale kunstmatige inseminatie, om massale slacht van dieren vervolgens te voorkomen. Daarover wil ik graag een brief en een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en die van Landbouw, Natuur en Visserij."

Het Urgendavonnis verplicht de Nederlandse overheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die moet eind 2020 met minimaal 25% zijn afgenomen ten opzichte van het jaar 1990, maar zal hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden. Volgens PvdD'er Lammert van Raan steunen GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP de gedachte van de PvdD, maar willen eerst weten hoe het kabinet het vonnis van de rechter uit denkt te gaan voeren. Naar verwachting volgt het antwoord hierop binnenkort. Pas dan kan besloten worden of maatregelen zoals de PvdD voorstelt nuttig zijn.

De Volkskrant schreef vanmorgen dat het kabinet flink nat gaat: Het kabinet haalt de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Ook de behaalde energiebesparing blijft achter bij de doelstelling, zo bevestigen diverse betrokkenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vrijdag een voortgangsrapportage met de actuele cijfers over de Nederlandse milieuprestaties.

Het wordt een spannend politiek spel komende week, want het kabinet zal de Kamer moeten vertellen hoe het toch CO2-uitstoot gaat minderen en welke sectoren daarvoor moeten inleveren. GroenLinks-leider Jesse Klaver zet daarom alvast vol in op een Nederlandse algemene CO2-heffing. Die werd dit weekend nodeloos ingewikkeld verklaard door DSM-topman Feike Sijbesma. Volgens hem moet er een stevige Brusselse heffing komen voor de gehele EU en snel ook; daar moet aandacht op gericht worden, adviseert de zakenman. Werkgevers-baas Hans de Boer van VNO-NCW noemde Klaver vanmorgen op de radio een 'levensgevaarlijke' verspreider 'van fake news' die 'straks verantwoordelijk is voor 50.000 klimaatwerkelozen'.


Melkveebedrijf - Partij voor de Dieren roept op tot inseminatieverbod Nederlands melkvee
  • Deel
Druk af