NRC Handelsblad neemt vanavond letterlijk en zonder commentaar tekstdelen over uit een aan het einde van de middag verzonden persbericht van Compassion in World Farming. CIWF stelt daarin dat wilde vogels te gemakkelijk worden aangewezen als schuldigen voor de H5N8 uitbraken die Nederland deze week opschrikken

De volledige tekst van het persbericht van CIWF luidt:

BEWERING DAT WILDE VOGELS VOGELGRIEP OVERBRACHTEN IS VOORBARIG

Het is voorbarig en twijfelachtig de huidige uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in Nederland te wijten aan wilde vogels, vindt dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF).

CIWF vindt het nog te vroeg voor definitieve conclusies maar stelt wel grote vraagtekens wanneer gesteld wordt dat wilde vogels het virus overbrachten:

Het voor vogels dodelijke H5N8 virus is afkomstig uit Azië en tot nu toe niet bij wilde vogels in Europa aangetroffen. Bovendien hebben de in Nederland getroffen bedrijven geen uitloop naar buiten. De dieren zitten er altijd binnen. Tot nu zijn er ook geen bedrijven met uitloop door de vogelgriep getroffen.

Vogelgriepvirussen die door wilde vogels worden overgebracht zijn doorgaans van het milde, laag-pathogene type. De dieren worden er niet of nauwelijks ziek van. Wilde vogels met een hoog-pathogeen virus worden zelden aangetroffen

Het is bekend dat de intensieve veehouderij met haar volle stallen, waar soms tienduizenden kippen dicht op elkaar staan, een ideale voedingsbodem is voor de verspreiding van veeziekten. Wanneer in zo'n stal één dier ziek wordt door een besmettelijk virus zijn al snel veel meer dieren ziek. Bovendien is er een grote kans dat onder deze omstandigheden het virus muteert naar een voor mens en dier gevaarlijkere variant. Dit was het geval in Nederland in 2003 toen een laag-pathogeen virus op een bedrijf muteerde naar de gevaarlijke hoog-pathogene H7N7 variant.

Het is bekend dat het vogelgriepvirus zich makkelijk binnen de vee-industrie kan verspreiden, bijvoorbeeld door het transport van mest van besmette kippen of door het gebruik van onvoldoende ontsmette kratten of veewagens.

"Het is opmerkelijk hoezeer de voorstanders van de intensieve veehouderij zich haasten wilde vogels aan te wijzen als de oorzaak van de uitbraken en te eisen dat kippen met een vrije uitloop grote delen van het jaar, tijdens de vogeltrek, binnen worden gehouden. De huidige uitbraak in Nederland geeft, hoe ernstig de situatie ook is, geen aanleiding tot dergelijke Draconische maatregelen", zegt Geert Laugs, directeur van CIWF-Nederland: "Uiteraard hebben we geen bezwaar tegen de tijdelijke ophokplicht die nu van kracht is en die dient om verdere uitbreiding van de vogelgriep tegen te gaan", voegt hij daar aan toe.


Feitelijk onjuist ...
Zoals Foodlog eerder deze week al duidelijk maakte door een rondje langs experts, is de suggestie die door CIWF wordt gelanceerd onjuist. Indien het sterk ziekmakende en dodelijke H5N8 in stallen zou voorkomen, dan zou de NVWA daar onmiddellijk van op de hoogte zijn geweest. De feitelijkheid van het bericht moet dan ook verworpen worden. Dat is een smetje op het kennisblazoen van de organisatie. Het niveau van informatie van de NGO schiet duidelijk tekort.

... maar niet onterecht
Dat neemt niet weg dat CIWF wel degelijk de vinger op een zere plek legt. In een dichtbevolkt land als Nederland, is onzekerheid omtrent de redenen achter de cascade van N5H8 gevallen in gesloten houderijen fnuikend. Het risico op van dier op mens overspringende ziekten is immers niet denkbeeldig en blijkt reëel.

Ziekteverwekkers - met een afstandelijk woord: pathogenen - blijken via nagenoeg volledig onbekende wegen over de wereld te migreren. Inmiddels is duidelijk dat H5N8 met een hoge mate van zekerheid uit Azië komt. Over de gastheren tijdens de reis hierheen tasten we nog volledig in het duister. Datzelfde geldt voor de manier waarop het virus in gesloten stallen is gekomen; de oorzaak kan worden gezocht in menselijke onachtzaamheid maar ook in onvermijdelijke risico's.

CIWF werpt als eerste NGO de steen om de risico-discussie te voeren, ook al was het beter geweest als die steen minder suggestieve en feitelijker rimpels in de vijver zou maken. Onzekerheid nekt op dit moment de Nederlandse kippenhouderij.

Fotocredits: CIWF
Dit artikel afdrukken