Het CBS telde het aantal landbouwhuisdieren en constateert dat het aantal melkkoeien in Nederland in 2022 nagenoeg gelijk was aan het aantal dieren in 2021 (1,57 miljoen). Vergeleken met vijf jaar geleden lag het aantal echter 7% lager. Dat is vooral het gevolg van het in 2017 ingevoerde fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij.

Het aantal varkens nam vorig jaar met 1,6% af en staat nu op 1,3 miljoen. Ten opzichte van 2017 telt de varkensstapel 9% minder dieren. Stoppers- en saneringsregelingen droegen bij aan de daling sinds 2020.

Bij de geitenstapel is een omgekeerde maar afvlakkende trend te zien.

Het aantal melkgeiten steeg in 2022 met 1% naar bijna 489 duizend. Vergeleken met vijf jaar eerder is de geitenstapel met 30% gegroeid. Meer dan de helft van de melkgeiten was vorig jaar in de provincies Noord-Brabant (137.000) en Gelderland (117.000) te vinden. Beide deze provincies lieten afgelopen voor het eerst sinds de invoering van de geitenstop in 2017 geen groei meer zien. Dat er in de tussenliggende jaren toch groei was, is het gevolg van al verleende vergunningen die niet werden ingetrokken.

In Noord-Brabant nam het aantal melkgeiten in 2022 met 3,4% af ten opzichte van een jaar eerder. In Gelderland bleef de melkgeitenstapel met een afname van 0,2% nagenoeg gelijk. Vergeleken met 2017 is er in deze provincies een toename van 16% (Noord-Brabant) en 31% (Gelderland) van het aantal melkgeiten.
  • Deel
Druk af