Omdat de Britse regering vermoedelijk het boren naar schaliegas wettelijk wil vergemakkelijken, heeft Greenpeace een hek geplaatst rond het buitenhuis van de Britse premier David Cameron. De denkbeeldige firma Frack&Go vermeldt daarop de tekst "We verontschuldigen ons voor het ongemak dat we veroorzaken terwijl we onder je huis fracken." Voor klachten kan de bewoner bellen met een klachtenlijn. Dat meldt De Morgen vanmiddag.

Fracking is ook in Nederland een blijvend hoofdpijndossier, waarop minister Kamp in een steeds onhandiger positie is gedrongen. Aanvankelijk bleek dat de bewoners van plaatsen waarvoor de overheid fracking concessies heeft afgegeven nadrukkelijk en massaal tegen de risico's van de winning van schaliegas zijn. Vervolgens bleken verzakkingen in Groningen als gevolg van aardgaswinning tot miljarden schade te hebben geleid.
Fracking zorgt voor bodemrisico's, explosiegevaar en kan uitermate vervuilend zijn voor grondwaterwinning en de landbouw.
Dit artikel afdrukken