Onderzoekers van de universiteit van Utrecht onderzochten of we andere beslissingen nemen onder invloed van honger of verzadiging.

Leidt een knorrende maag af en zorgt een welgevulde maag voor beter overwogen beslissingen? Anders gezegd: doe je op een volle maag verstandiger boodschappen en weerhoudt die je van dikmakende impulsaankopen? Er wordt immers altijd gezegd dat boodschappen doen met rammelende honger onverstandig is.

Psychologe Denise de Ridder en haar team kwamen echter tot een andere conclusie in hun onderzoek 'Always Gamble on an Empty Stomach: Hunger Is Associated with Advantageous Decision Making' (gepubliceerd in PLOS ONE).

Ze onderzochten de impact van 'hot states' op lange termijn beslissingen. 'Hot states', staan onder psychologen bekend als emotionele toestanden die tot risicovol gedrag en toenemende impulsiviteit leiden. Mensen zouden in situaties met hoogoplopende emoties of acute behoeften (honger, seksuele opwinding of gevaar) bij voorkeur voor de onmiddellijke bevrediging gaan en de lange termijn juist uit het oog verliezen. Uit het onderzoek komt echter dat de hot state 'honger' het beslissingsvermogen - juist bij complexe en lange termijn besluiten - verbetert in plaats van ontregelt, schrijft ScienceAlert.

Drie experimenten
De Ridder en haar team voerden drie aparte experimenten uit. In alle experimenten werden de testpersonen (studenten) in twee groepen ingedeeld. De ene groep moest nuchter (na 10 uur vasten) aan de testen beginnen, de andere groep kreeg een uitgebreid ontbijt voorgezet en mocht zoveel eten en drinken als ze wilde voor het experiment begon.

De eerste twee experimenten lieten de proefpersonen de zogenaamde 'Iowa gambling task uitvoeren. Dat is een kaartspel waarin de beslissingen die je moet nemen - risico's nemen en beloningen verwerven - een afspiegeling zijn van hoe je in de werkelijkheid besluiten neemt. Verrassend genoeg bleken de hongerige proefpersonen betere beslissers dan de weldoorvoede groep. Dat kwam met name doordat zij het patroon van de lange termijn beloning in het spel beter doorzagen en dat verkozen boven de snelle korte termijn winsten.

Honger verbetert lange-termijn buikgevoel
In het derde experiment moesten de deelnemers kiezen tussen een klein bedrag nu of een groter bedrag in de toekomst. In lijn met de resultaten van de eerdere experimenten bleken de hongerige studenten vaker te kiezen voor het grotere bedrag op een later moment, en de verzadigde proefpersonen voor het kleine bedrag nu. Daaruit blijkt, volgens de onderzoekers, dat de "hot state van honger de besluitvorming over complexe beslissingen met onzekere maar op lange termijn gunstige uitkomsten eerder verbetert dan hindert. De hongerige proefpersonen konden beter weerstand bieden aan (hypothetische) keuzen die een onmiddellijke beloning betekenden maar uiteindelijk ongunstig waren".

Het onderzoek wijkt af van eerdere studies die juist de korte-termijn bevrediging van hot states lijken te bevestigen, ook als ook als dat op termijn ongunstig is. Daarom is meer onderzoek nodig voordat er concrete conclusies getrokken kunnen worden over de impact van honger. Al is het alleen maar omdat er bij de Utrechtse studenten geen sprake was van extreme honger.

"Honger en trek maken mensen niet impulsiever", zeggen de auteurs. "Ons onderzoek laat zien dat een lege maag onze gut feeling voor wat op lange termijn goed voor ons is, verbetert".

Fotocredits: Pranavian
Dit artikel afdrukken