De ultieme vorm van zinvolle stadslandbouw: in steeds meer Amerikaanse gevangenissen krijgen gedetineerden de kans zowel nuttig werk te verrichten als hun arbeidskwalificaties op te vijzelen waarbij ze op de koop toe hun eigen zelf verbouwde verse producten te eten krijgen.

Andere positieve neveneffecten: een lager recidive-cijfer (gemiddeld voor alle Amerikaanse gedetineerden meer dan 40%, bij de "tuinders" slechts 10%) en betere rehabilitatie. En niet te vergeten: extra opbrengsten in verse groenten en fruit, die ten goede komen aan voedselbanken, opvanghuizen, kerken, verpleeghuizen, scholen en andere liefdadigheidsinstellingen. Dat meldt The Salt, die ook een video laten zien van een gevangenistuinproject.
Dit artikel afdrukken