image

Eet zo gevarieerd mogelijk. Pillen, supplementen en mogelijk ook functionals helpen niet.

De site van de BBC bericht over Deense onderzoeksresultaten die aantonen dat vitaminepreparaten en voedingssupplementen niet tot een langere, maar juist tot een kortere levensverwachting leiden. Het onderzoek is echter omstreden. Sommige wetenschappers wijzen erop dat pillen en preparaten een aspect - bijv. antioxidatie - uit zijn context lichten en daar een product van maken. Dat doet echter niet wat echt eten doet. Dat is nl. veel complexer van samenstelling en juist die complexiteit is verantwoordelijk voor de gezondheidseffecten van goed voedsel.
Eet vooral gevarieerd luidt dan ook hun advies.

De andere lijn van redeneren is dat het onderzoek niet deugt omdat het geen rekening heeft gehouden met de samenstelling van de onderzoekspopulatie, die ernstig 'biased' zou zijn. Er zouden nl. nogal wat patiënten in zitten met gezondheidsproblemen. Om die reden nemen ze pillen en preparaten, die op die manier een vanzelfsprekende voorspeller van een hogere en vroegere mortaliteit vormen. Over de waarde van supplementen zou het niets zeggen.

Je mag het dus weer helemaal zelf zeggen, wie je wilt geloven. Wetenschappelijk is het onbeslisbaar. Toch maar kiezen voor Michael Pollan dan? Gevarieerd en lekker eten. En bewegen natuurlijk, want daar is ons antieke lichaam nu eenmaal voor gemaakt.

Wat de moeite van het opmerken waard is: Pollan komt juist tot zijn conclusie op basis van die onbeslisbare onzekerheid. Met een gevarieerd en hoogwaardig menu zit je namelijk rationeel gezien altijd goed als je niet op inhoudelijke gronden kunt beslissen. Zo eten we namelijk al duizenden jaren.
Dit artikel afdrukken