Een man die in 2009 zijn paard zag sterven op een Bretons strand dat vol lag met rottende groene algen, is door de rechtbank in het gelijk gesteld: de overheid is aansprakelijk voor de vervuiling met groene algen die zijn paard liet doodgaan. Volgens de rechtbank is de 'wildgroei van groene algen' in verband te brengen met 'de nalatigheid van de Staat om voldoende efficiënte maatregelen te implementeren' die het water moesten beschermen tegen 'vervuilingen afkomstig uit de landbouw', schrijft Le Monde. Want die worden gezien als belangrijkste oorzaak voor de zogenoemde 'marées vertes', groene (algen)vloed.

Onze megastal is in Frankrijk de groene alg
De algen worden gezien als het gevolg van de intensieve dierhouderij in Bretagne.
Voor Franse milieuactivisten staat niet de megastal, maar de groene alg symbool voor wat gezien wordt als de misstanden in de moderne dierhouderij zoals die zich in de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld.

Eerste veroordeling van de staat
"Dit is de eerste keer dat de Staat veroordeeld is inzake de groene algen voor de gezondheidsgevolgen daarvan en niet voor de milieugevolgen", zegt de advocaat van paardeneigenaar Vincent Petit. En daar was het Petit ook om te doen. De toegekende schadevergoeding blijft uiterst beperkt (2.200 euro plus 2.000 euro proceskosten). De Franse Staat heeft twee maanden de tijd om in beroep te gaan.
Dit artikel afdrukken