Dat zeggen Franse onderzoekers van de Universiteit van Bordeaux, die wel aan het meten sloegen. Zij volgden een groep van 6.626 65-plussers uit Montpellier, Dijon en Bordeaux. Die hadden aan het begin van het onderzoek geen hartkwalen, noch tekenen van aftakeling, en gebruikten geen medicijnen tegen de onderzochte kwalen. Tussen 1999 en 2016 maten de onderzoekers de gezondheid van het hart en, door gesprekken met psychologen, de verandering in de verstandelijke capaciteiten van de onderzoeksgroep. Ze vonden inderdaad een verband. Een statistisch verband, want dit onderzoek zegt niets over oorzaken.

Als uitgangspunt namen de onderzoekers een checklist van de American Heart Association (AHA). Ze keken hoe hoog de deelnemers daarop scoorden en hoe zij uit de herhaald uitgevoerde psychologische tests kwamen, waarbij cognitie en het geheugen werden getest.

Een gezonde leefstijl van jongs af aan kan meehelpen aan een gezond hart op latere leeftijd, en daarmee de achteruitgang van de hersenen uitstellen
7 gezondheidsmetrics
De checklist van de AHA let op zeven factoren: roken, BMI, nuchtere bloedglucose, bloeddruk, 2 keer of meer vis per week, 3 of meer porties fruit en groente per dag en de dagelijkse routine van bewegen. Deze zeven metrics (meetdoelen) weerspiegelen wat volgens de AHA (en in het algemeen door deskundigen) als de belangrijkste parameters van een gezonde leefstijl en dus gunstig voor (hart)gezondheid wordt beschouwd.

Niet alle deelnemers werden even lang gevolgd (sommigen overleden, anderen deden niet meer mee). Uit een gemiddelde follow-up van acht jaar bleek dat 745 van alle ouderen dement werden, 11,2% van het totaal aantal deelnemers. Dat was als volgt onderverdeeld: van degenen die maar 0 tot 2 keer optimaal scoorden op de AHA checklist werd 12,7% dement. Van hen met een score van 3 of 4 op de AHA-lijst werd 10,7% dement. Degenen met de beste cardiovasculaire gezondheid, met 5 tot 7 optimale hartscores, noteerden slechts een percentage van 7,9% dementiegevallen.

Statistisch verband
Het komt erop neer dat wie optimaal scoort op elk van de 7 criteria, in deze berekening per onderdeel 10% van zijn of haar risico op dementie afhaalt. Wie nul scoorde op de AHA-lijst voor zijn hartgezondheid, ging twee keer zo snel achteruit, wat dementie en verlies van verstandelijke vermogens betreft, als iemand die optimaal op alle 7 scoort.

Aldus het onderzoek en het cijferwerk van de Franse wetenschappers, die ook de beperkingen van hun onderzoek aangaven. Zo consulteerden ze alleen blanke Franse stadsbewoners. Bovendien is het waargenomen verband tussen de hartgezondheid en de staat van het brein van de betrokkenen puur statistisch en zegt het niets over afzonderlijke individuen.

Maar er is wel een tendens zichtbaar, dat ook door ander onderzoek bevestigd wordt. Een gezonde leefstijl van jongs af aan kan meehelpen aan een gezond hart op latere leeftijd, en daarmee de achteruitgang van de hersenen uitstellen.
Dit artikel afdrukken