Met het oog op de Franse verkiezingen kwam de Association Nationale des Industries Agroalimentaires (ANIA), een organisatie die vergelijkbaar is met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), met deze opmerkelijke uitspraak. Normaal gesproken verwijten boeren dat inkopers van de levensmiddelenindustrie en supermarkten hen 'uitknijpen'. De levensmiddelenindustrie in Frankrijk ziet dat anders.

De inkoopkosten van agrarische grondstoffen stegen voor Franse verwerkers vorig jaar met 14%. In de afgelopen 12 jaar stegen ze met 180%.

De Franse levensmiddelenfabrikanten wijzen erop dat in hun markt de inkoopprijs een veel groter deel van hun omzet uitmaakt dan in de rest van de industrie (55% versus 38%). Daardoor werken prijsstijgingen sneller en gevoeliger door in hun bedrijfsresultaat.

De Franse industrie vindt haar marge gevaarlijk gedaald. De heftige prijsconcurrentie tussen supermarkten zorgt volgens ANIA voor een netelige klem, waarin de industrie geen gezonde marge meer kan behalen en terrein verliest ten opzichte van buitenlandse concurrentie binnen Europa. De toegevoegde waarde van de levensmiddelenindustrie daalde met 14,5% in de afgelopen tien jaar. Duitsland (+0,7%), Engeland (+11,1%), Italië (+20,6%) en Spanje (+22%) zagen hun toegevoegde waarde toenemen. Om het tij te keren, richt ANIA zich tot de binnenkort te kiezen nieuwe president van Frankrijk met een twaalf punten programma.
Dit artikel afdrukken