De Franse Commission des comptes de l'Agriculture nationale (Ccan) kwam dinsdag met cijfers over de Franse boeren. Het gemiddeld inkomen van de Franse boeren is in 2013 22% lager dan in 2012. Dat betekent dat een gemiddelde boer 27.900 euro verdiende tegen 35.900 in 2012, schrijft Le Point.

Er zijn grote verschillen tussen sectoren, zo hebben de wijnboeren en boomkwekers het best goed gedaan in 2013 (respectievelijk 51.800 en 37.800 euro), maar alle andere boeren, kwekers en telers hebben hun inkomens zien dalen. De graantelers moesten het meest inleveren, maar liefst 56%, om in 2013 nog uit te komen op een gemiddelde van 22.100 euro.

Ook de inkomens van veehouders daalden. Het gemiddeld inkomen van kippenboeren (zowel vlees als eieren) bleef steken op 14.300 euro, een daling van bijna 50% ten opzichte van het gemiddelde van 2010-2012. Rundveehouders komen uit op een een inkomen van 19.200 euro (21.400 in 2012), schapenboeren op 17.100 euro (18.400 in 2012), melkboeren op 23.100 euro en varkenshouders op 37.600 euro.

Guy Vasseur, voorzitter van de Chambres d'agriculture (Kamers van koophandel voor boeren) zegt in Le Point: "Het zal niemand verbazen als dit tot een daling van het aantal boeren leidt, zoals we die al gezien hebben bij de varkensboeren, en tot een stijging van de import". Volgens diverse andere partijen zijn er nog andere oorzaken voor de teruglopende inkomens: (te) lage prijzen die de producenten krijgen voor hun producten, in relatie tot de fors gestegen kosten voor veevoer, en het inkoopbeleid van de supermarkten. Maar ook het Europese landbouwbeleid krijgt een veeg uit de pan: "de miljarden van het GLB kunnen beter aangewend worden voor een ambitieuze politiek teneinde de Europese - en Franse - landbouw te beschermen dan om een vrijhandelsakkoord ondertekend te krijgen", zegt de Confédération paysanne in Le Point.
Dit artikel afdrukken