In zijn persbericht schrijft foodwatch:

Het debat over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) zwelt in heel Europa aan. Steeds meer mensen vrezen dat het verdrag een negatief effect zal hebben op werknemersrechten, de voedselveiligheid en het milieu. TTIP is geen traditioneel handelsverdrag dat zich richt op tarieven en grenscontroles. Het is een 'levende overeenkomst' die nu en in de toekomst handelsbarrières die ontstaan door een verschil in wet- en regelgeving tussen landen moet wegnemen. Tegenstanders van het verdrag vinden dat economische belangen voor die van burgers, consumenten en milieu worden gesteld. Het Europees burgerinitiatief “STOP-TTIP” heeft inmiddels een recordaantal van ruim 2,2 miljoen handtekeningen verzameld.

Nederland moet TTIP aan de burger 'verkopen'
Het groeiende verzet tegen TTIP is onder de voorstanders van het akkoord niet onopgemerkt gebleven. Ignacio Garcia Bercero, hoofdonderhandelaar namens Europa, riep Europese regeringsleiders daarom onlangs op om TTIP 'beter te verkopen' aan het eigen publiek. Recentelijk vernieuwde de rijksoverheid de informatie op haar website over TTIP. Het resultaat volgens foodwatch is een pagina vol eenzijdige en gekleurde berichtgeving.


foodwatch vindt dat de Nederlandse overheid de burger misleidt en roept burgers op tot een mailactie “Als de minister ons wil overtuigen van het belang van TTIP dient ze dat op basis van eerlijke, juiste en volledige informatie te doen, niet door ons gerust te stellen met halve waarheden”, zegt Jurjen de Waal, politiek campaigner bij foodwatch.

Duits MKB: nee tegen Corporate America als model
Onder de titel 'Nein Danke' kwam Reuters gisteren met een bericht waaruit een ander geluid klinkt. Het Duitse Midden- en Klein Bedrijf blijkt geen voorstander van TTIP omdat het vreest dat de termen van de overeenkomst met name rond grote Corporates zijn opgetuigd. Dat zou betekenen dat het voor de Duitse economie wezenlijk segment MKB-bedrijven een reëel politiek signaal afgeeft: als Europa zich aan Corporate America wil spiegelen, dan moet het met TTIP instemmen. Volgens Reuters drijft de Duitse exportmotor echter voor 89% op de diversiteit van MKB-bedrijven en hun innovatieve kwaliteit. TTIP zou dan ook de kracht van de Duitse vooruitgangsmotor aantasten.

Fotocredits: 'Action TTIP Brussels 18 July 2014', leMischka
Dit artikel afdrukken